درباره آکادمی هیوا

ترید در بازار های جهانی پر خطر اما در عین حال پر سود است.آکادمی هیوا با کادر فنی به صورت 24 ساعته تمام تلاش خود را در زمینه ی حرفه ای شدن شما در بازار های مالی خواهد کرد. تحلیل یک قسمت ماجراست و سودسازی از آن قسمت دیگر… در طول این مسیر یادمیگریم که چگونه در بازار های مالی سودسازی کنیم…

5 استاد مجرب
854 دانشجو